ILONA KURCZABA
redaktor naczelna

T: 42 661 63 30 (31) M: 512 158 109
Redakcja LNE, Narutowicza 75e/19, 90-132 Łódź

  WWW.LNE.PL