IRENA MĘKAL
koordynator ds. administracyjnych

T: 42 661 63 30 (31) M: 517 464 979
Redakcja LNE, Narutowicza 75e/19, 90-132 Łódź

  WWW.LNE.PL